به گزارشافکارنیوز،افزایش وام خرید خودرو به ۱۵ میلیون تومان توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شد.

در ماه‌های اخیر بانک مرکزی از بررسی افزایش وام خرید خودرو خبر داده و این موضوع در کارگروهی در بانک مرکزی با مسئولیت بخش اعتبارات در حال بررسی بود.

در نتیجه پس از پایان بررسی‌های کارشناسی در نهایت بانک مرکزی افزایش وام خرید خودرو به ۱۵ میلیون تومان را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد داده است.

این در حالی است که خبرهای شنیده میشود که از چندی قبل برخی بانکهای خصوصی نسبت به اعطای وام ۱۵ میلیونی اقدام کرده بودند.