به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا جانباز در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وزیر نیرو اعلام کرده‌اند که قیمت پلکانی آب را در تهران به شدت افزایش می‌دهیم، گفت: افزایش پلکانی قیمت آب در تهران همان قطع آب مشترکان پرمصرف است و منظور جریمه مشترکانی است که چند برابر الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع ماه‌هاست که در هیأت دولت مطرح است تا مشترکانی که بالاتر از الگوی مصرف آب مصرف می‌کنند اقدام به قطع آب شرب آنها کنیم. بنابراین مشترکان پرمصرف تهرانی هم از این موضوع مستثنی نیستند.

جانباز ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که در تهران از الگوی مصرف تبعیت نکنند، برای آنها کنتورهای هوشمند نصب خواهد شد، تا میزان آب مورد نیاز آنها در ماه محاسبه و اگر چنانچه از آن مقدار الگو و میزان آب مورد نیاز بیشتر مصرف کنند، آب شرب آنها قطع شود.