به گزارشافکارنیوز،یکی از پیشرفته‌ترین هواپیماهای مسافربری جهان ایرباس ۳۸۰ است. این هواپیما دارای دو طبقه بوده و می‌تواند تا ۵۵۰ مسافر را حمل کند. ایرباس ۳۸۰ لقب غول پیکرترین هواپیمای مسافربری دنیا را یدک می‌کشد.

ایرباس ۳۸۰
ابعاد بزرگ این هواپیما که وزن آن را به همراه مسافر، بار و سوخت به بیش از ۵۷۰ تن می‌رساند، باعثشده تا طول باند مورد نیاز برای برخواستن هواپیما از زمین به ۳۰۰۰ متر برسد و تنها ۴۱ فرودگاه در سراسر جهان قابلیت نشست و برخاست و پذیرش این پرنده را دارند.
کابین اکونومی مسافران ایرباس ۳۸۰
ایرباس ۳۸۰ به فرودگاهی با مسیرهای خزش با عرض بالا برای حرکت روی زمین، بخش های امدادی ویژه در صورت وقوع حادثه و بخش های جت وی(Jet Way) برای تخلیه مسافران طبقه دوم هواپیما نیاز دارد.
خوشبختانه در کشور ما با پیشرفت بخش‌های فرودگاهی امکان پذیرش این غول پرنده فراهم شده است. فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) می‌تواند به راحتی این هواپیما را پذیرش کرده و به مسافران و خدمه پرواز آن سرویس دهی کند.
فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)
این پیشرفت سریع باعثشده تا هواپیمایی امارات با غول پیکرترین هواپیمای مسافربری دنیا یعنی ایرباس ۳۸۰ در تاریخ هشتم مهر عازم فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) شود.
طبق اعلام برنامه پروازی این شرکت، ایرباس ۳۸۰ ساعت ۱۶ در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) به زمین خواهد نشست.