به گزارشافکارنیوز،بر اساس آمار گمرک در مرداد ماه سال جاری بنز cls۵۰۰در صدر گرانترین خودروهای وارداتی قرار گرفت.

بر این اساس در مرداد ماه دو دستگاه بنز cls۵۰۰نو مدل وساخت ۲۰۱۳ مشکی، ۸ سیلندر ۴ درب به ارزش ۲۰۳ هزارو ۹۹۰ دلار به کشور وارد شد.

این دو دستگاه بنز از امارات متحده عربی به بندر نوشهر وارد شده است.

ارزش ریالی این دو دستگاه خودرو ۵۲۲ میلیون و ۳۱۷ هزارو ۶۱۷ تومان در آمار گمرک ثبت شده است.

گفتنی است همچنین یک دستگاه بنز cls۵۰۰ دنده اتومات ۴ درب نیز به ارزش ۱۰۱ هزارو ۹۹۵ دلار از کشور امارات متحده عربی به بندر نوشهر وارد شده است.

ارزش ریالی این خودرو ۲۶۱ میلیون و ۱۵۸ هزارو ۸۰۸ تومان در آمار گمرک ثبت شده است.