به گزارشافکارنیوز،سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره تلاش برای به دست آوردن استانداردهای بهداشتی و ایمنی در کار در سراسر جهان اعلام کرد: ایمنی و بهداشت بخشی جدایی ناپذیر از کار است.

اخیرا در فرانکفورت آلمان کارشناسان ایمنی، سیاستمداران و دانشمندان ۱۴۱ کشور جهان در بزرگترین رویداد ایمنی شغلی حضور یافتند. در این نشست به این موضوع تاکید شد که هرچند ویروس ابولا به یک تراژدی تبدیل شده اما مرگ و میر اصلی در کار اتفاق می افتد. این مسئله می طلبد تا یک فرهنگ دائمی آگاهی درباره ایمنی در کار ایجاد شود.

همچنین بر این مسئله تاکید شد که عدم اطمینان نسبت به ایمنی محیط کار غیرقابل قبول است. مسئله ایمنی در کار از نظر سازمان بین المللی کار در ردیف اصول و حقوق بنیادین کار همردیف مسائل مربوط به کار اجباری، کار کودکان و آزادی تشکل ها قرار دارد.

رعایت نکردن ایمنی در کار قربانیان بیشتری را در سراسر جهان نسبت به جنگ دارد. حدود ۲.۳ میلیون کارگر هر ساله از حوادث ناشی از کار و بیماری می میرند.