به گزارشافکارنیوز،با بروز رکود در بازار مسکن، بحثدادن تسهیلات بانکی به متقاضیان بالا گرفت؛ تنها راهی که شاید بتواند در خانه دار شدن مردم اثرگذار باشد.

در دیگر کشورها گرفتن وام از بانک امری معمول است. بانک ها مشتریان خود را با اشتیاق داشتن خانه بدهکار می کنند و شاید این بدهکاری سال ها هم به طول انجامد. اما در ایران این اتفاق نیافتاده است. زیرا علاوه بر پایین بودن سطح درآمدی مردم، بانک ها هم آنچنان علاقه ای به دادن وام به مشتریان خود ندارند.

حال دادن تسهیلات بانکی تنها چاره خروج از رکود مسکن عنوان شده است؛ طرحی که اجرایی کردن آن و میزان تاثیرگذاری اش در بازار مسکن هنوز مورد مناقشه است. با نگاه به قیمت مسکن در شهری همچون تهران وام هایی ۸۰ میلیون برای کمک به خرید مسکن دردی را دوا می کند؟

حال گویا اعطای وام به متقاضیان جدی است. حتی برای جلوگیری از حضور سوداگران در این بازار اعلام شده که این معامله ها در بازار سرمایه و فرابورس صورت می گیرد.

پیش از این وزیر راه و شهرسازی گفته بود که با راهاندازی صندوق پسانداز مسکن میتوان ۵۰ درصد قیمت مسکن را از طریق تسهیلات خریداری کنیم، آخوندی گفته بود: خانه اولیها برای ما بسیار مهم هستند. برهمین اساس، متراژی که برای خانه اولیها در نظر گرفته شده، ۷۵ متر است و میانگین پرداخت تسهیلات ۸۰ میلیون تومان است.