به گزارشافکارنیوز،در شرایطی که مسوولان فرابورس در تحلیلهای خود در ارتباط با علت رشد قیمت اوراق وام مسکن طی ماههای اخیر متقاضیان خرید اوراق را خریداران مصرفی میدانند که برای ورود به بازار معاملات مسکن اقدام به سپردهگذاری در بانک و خرید اوراق میکنند، مشاور وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد: افرادی که در سپردهگذاری بانک مسکن سرمایهگذاری میکنند، نمیخواهند خانهای را خریداری کنند، بلکه امتیاز اوراق را با نرخهای بالا در فرابورس عرضه میکنند. حسین عبدهتبریزی تاکید کرد: این افراد حاضر نیستند با نرخ ۱۳ یا ۱۴ درصد اوراق خود را در فرابورس بفروشند، بنابر این آنها معتقدند باید سود ۲۱ و ۲۲ درصدی عایدشان شود.