بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف اطمینان از تامین ارز مورد نیاز مسافران در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مقرر کرد بازرسان این نهاد به صورت ۲۴ ساعته در فرودگاه مستقر شوند و بر عملکرد بانکها و صرافی های فعال در این فرودگاه نظارت کنند.

در سومین جلسه کمیته نظارت بر بازار ارز همچنین مقرر شد برنامه ریزی لازم برای تامین ارز مورد نیاز حجاج از طریق بانک ملی ایران صورت گیرد.

یک صرافی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی در فرودگاه امام خمینی(ره) فعالیت می کرد، تعطیل شد و یک صرافی دیگر به علت رعایت نکردن سقف تعیین شده نرخ فروش ارز تذکر گرفت. مقرر شد این صرافی چنانچه برای اصلاح امور اقدام نکند، تعطیل و واحدهای جایگزین تعیین شود.

همچنین دراین جلسه تعدادی از بانکها که براساس گزارش بازرسان، نرخ های تعیین شده ارز را رعایت نمی کردند، تذکر گرفتند.