آقای تشکری هاشمی در مصاحبه با رادیو گفتگو افزود : به ازای هر مسافر ۱۶ تومان افزایش هزینه برق داریم. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران افزود : این افزایش در مورد بلیت تک سفره است و چون بناست کمتر استفاده شود، به دلیل هزینه هایی که ایجاد می کند به نرخ ۲۵۰ تومان رسیده ، اما نرخ کرایه دو نفره تغییر نکرده است.
وی در تشریح قیمت نهایی بلیت اتوبوس شهری هم گفت: در بخش اتوبوسرانی برابر تدبیر شورای اسلامی شهر تهران به ازای هر بلیت ۱۷ تومان افزایش قیمت داریم و این افزایش در بخش خصوصی ۲۵ تومان است. آقای تشکری هاشمی درباره پیش بینی صورت گرفته برای مسیرهای طولانی گفت: برای مسیرهای طولانی خطوط نیمه راه تعریف کرده ایم و کسانی که نمی خواهند تمام مسیر را بروند، از نیمه مسیر استفاده می کنند و کرایه کمتری بدهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از آذرماه ، نرخ سوخت واقعی شده داست ، گفت : مهمترین هزینه های بخش حمل و نقل، سوخت و نرخ آن است و نرخ تورم نیز تاثیر دارد. تشکری هاشمی افزود: شورای اسلامی شهر تهران و وزرات کشور و برخی دستگاه ها مسئول رسیدگی به این موضوع هستند و این تغییرات به مدت ۵ ماه متوقف شد تا برای تغییر نرخ ، بررسی مناسبی صورت گیرد. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت : یارانه ای که شهرداری تهران و دولت می دهد ، از قیمت تمام شده هزینه مسافرت داخل شهری هر مسافر کم و کرایه محاسبه می شود.