آمارهاي جهاني بيانگر كاهش قيمت طلا در بازارهاي بينالمللي است به نحوي كه هم اكنون هر اونس طلا در اين بازارها ۱۵۰۱.۲۶ مبادله مي شود.

به گزارش فارس، اما در بازار داخلی هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۴۱ هزار و ۸۳۰ تومان فروخته می‌شود.
البته بانک مرکزی نیز امروز قیمت فروش سکه‌ها را نسبت به دیروز معادل ۵ هزار تومان کاهش داده و مؤید این امر فروش سکه های یک بهار ۴۲۵ هزار و ۳۶۰ تومانی در بانک ملی است.
امروز نرخ پایه سکه یک بهار آزادی ۴۰۹ هزار تومان تعیین شده که این نرخ با لحاظ ۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان مالیات بر ارزش افزوده با قیمت نهایی ۴۲۵ هزار و ۳۶۰ تومان فروخته می شود.
نیم سکه نیز در بانک ملی با قیمت ۲۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان فروخته شد که از این رقم ۲۰۵ هزار تومان قیمت پایه و ۸ هزار و ۲۰۰ تومان مالیات برارزش افزوده محاسبه شده است.
ربع سکه نیز با قیمت پایه ۱۱۶ هزار تومان و مالیات برارزش افزوده ۴ هزار و ۶۴۰ تومانی با نرخ نهایی ۱۲۰ هزار و ۶۴۰ تومان در بانک ملی فروخته می‌شود.

دیروز بانک مرکزی سکه یک بهار را ۴۳۳ هزار و ۶۸۰ تومان، نیم سکه را ۲۱۸ هزار و ۴۰۰ تومان و ربع سکه را ۱۲۱ هزار و ۱۶۰ تومان قیمت گذاری کرده بود.

در بازار آزاد نيز صرافيها و سكه فروشيها سكه طرح قديم را با نرخ ۴۵۲ هزار تومان، سكه طرح جديد ۴۲۸ هزار تومان، نيم سكه ۲۱۷ هزار تومان، ربع سكه ۱۲۵ هزار تومان و سكه گرمي ۷۳ هزار تومان به فروش گذاشته اند.