به گزارش افکارنیوز، ابوالفضل اکرمی با اشاره به آخرین آمار متغیرهای پولی، اظهارداشت: در ۵ ماهه اول سال جاری حجم نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۷.۷ درصد افزایش یافت و به ۶۴۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

وی افزود: این رقم در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۰.۳ درصد رشد داشته که البته ۳.۷ درصد از این رشد ناشی از افزودن آمار نقدینگی موسسات جدید پولی به آمارهای بانک مرکزی است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد منفی حجم پایه پولی در ۵ ماهه اول امسال، تصریح کرد: در این مدت پایه پولی به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۴.۲ درصد کاهش داشته و ضریب فزاینده پولی هم با ۱۲.۴ درصد افزایش به ۵.۸ رسیده است.

وی تاکید کرد: این مساله نشان می‌دهد رشد ۷.۷ درصد نقدینگی در ۵ ماهه اول امسال به دلیل رشد ضریب فزاینده پولی بوده است.

بر اساس این گزارش پایه پولی را می‌توان حاصل جمع دارایی های خارجی و داخلی بانک مرکزی بیان کرد، تغییرات پایه پولی در اقتصاد را می توان تابعی از تغییرات دارایی های مالی بانک مرکزی به شمار آورد. بانک مرکزی در کشورها وظیفه انتشار اسکناس را به عهده دارد. این بانک از ذخایر ارزی(ذخایری از ارزهای معتبر دنیا مانند دلار و پوند)، ذخایر طلا، مطالبات از دولت و مطالبات از بانک ها به عنوان پشتوانه برای انتشار اسکناس استفاده می کند. بدهی بانک مرکزی نیز همان اسکناس و مسکوکات در دست مردم، ذخایر قانونی، اضافی و احتیاطی بانک های تجاری است.

ضریب فزاینده نیز ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک های تجاری نشان می دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می کند.

*کنترل نقدینگی تا سطح ۲۳ تا ۲۵ درصد


مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی نقدینگی در سال ۹۳ را تا چه سطحی افزایش خواهد داد، گفت: بانک مرکزی سعی می‌کند به طور مرتب مسیر نقدینگی را پایش کرده و در صورت لزوم از ابزارهای کنترل نقدینگی استفاده خواهد کرد.

اکرمی ادامه داد: تلاش بانک مرکزی این است که حجم نقدینگی تا پایان سال جاری به ۲۳ تا ۲۵ درصد برسد؛ نقدینگی برای سیاست‌گذار پولی یک هدف میانی است و هدف‌گذاری اصلی بانک مرکزی تورم است.

*جدول حجم رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۷ سال اخیر

سال پایه پولی میزان تغییر نقدینگی میزان تغییر
۷۷ ۶۱۹۶.۴ ۱۸ درصد ۱۶۲۰۰ ۱۹.۴ درصد
۷۸ ۷۱۸۲.۲ ۱۵.۹ درصد ۱۹۵۰۰ ۲۰.۱ درصد
۷۹ ۸۴۳۹.۸ ۱۷.۵ درصد ۲۵۰۰۰ ۲۹.۲ درصد
۸۰ ۹۴۱۴.۷ ۱۵.۲ درصد ۳۲۵۰۰ ۲۸.۸ درصد
۸۱ ۱۱۷۱۶ ۲۳.۱ درصد ۴۲۵۰۰ ۳۰.۲ درصد
۸۲ ۱۲۸۷۱ ۷.۶ درصد ۵۳۰۰۰ ۲۶ درصد
۸۳ ۱۵۱۲۰ ۱۷.۵ درصد ۶۸۰۰۰ ۳۰.۲ درصد
۸۴ ۲۲۰۹۰ ۴۵.۹ درصد ۹۲۰۰۰ ۳۴.۳ درصد
۸۵ ۲۷۹۹۷ ۲۶.۹ درصد ۱۲۸۴۰۰ ۳۹.۴ درصد
۸۶ ۳۶۵۴۹ ۳۵.۵ درصد ۱۶۴۰۰۰ ۲۷.۷ درصد
۸۷ ۵۴۰۸۴ ۴۷.۶ درصد ۱۹۰۰۰۰ ۱۵.۹ درصد
۸۸ ۶۰۳۷۸ ۱۱.۹ درصد ۲۳۵۰۰۰ ۲۳.۹ درصد
۸۹ ۶۸۶۹۳ ۱۳.۷ درصد ۲۹۵۰۰۰ ۲۵.۹ درصد
۹۰ ۷۶۴۵۶ ۱۱.۴ درصد ۳۵۲۰۰۰ ۱۹.۴ درصد
۹۱ ۹۷۵۷۹ ۲۷.۶ درصد ۴۶۰۰۰۰ ۳۰.۸ درصد
۹۲ ۱۱۵۱۴۳ ۱۸ درصد ۵۹۴۷۸۵ ۲۹.۱ درصد
۵ ماهه اول ۹۳ ۱۱۰۰۰۰ ۴.۹ -درصد ۶۴۰۷۰۰ ۷.۷ درصد