به گزارش افکارنیوز، این اقدام در راستای افزایش سهم حمل و نقل ریلی از حمل و نقل عمومی و توسعه قطارهای حومه‌ای و کاهش مصرف سوخت و انرژی صورت گرفته است.

قطار ریل‌باس «ارم» با ظرفیت ۳۳۶ نفر روزانه ۲ بار به صورت رفت و برگشت در مسیر یاد شده تردد می کند و بلیت آن به روش آنلاین یعنی عرضه در مراکز فروش بلیت قطار، اینترنتی و با صدور قبض در داخل قطار انجام می‌شود.

این قطار با مدت زمان سیر ۴۵ دقیقه همه روزه ساعات‌ ۶ صبح و ۱۷:۳۵ عصر از کرج حرکت کرده و ساعات ۱۶:۳۰ و ۱۹:۰۰ عصر هر روز از تهران مراجعت می‌کند.

ریل باس‌های «ارم» بدون نیاز به لکوموتیو و بصورت خود کشش بوده و با حداکثر سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت برای مسیرهای کوتاه و حومه‌ شهرهای بزرگ استفاده می‌شود.

سرعت مناسب، ایمنی بسیار خوب، آلـودگی کمتر محیط زیسـت و قابلیت جـابهجایی انبوه مسافر از دیگر مـزایای راهاندازی ‏ ریلباسها است.‏