به گزارش افکارنیوز، استاندار لرستان با اشاره به اینکه این استان رتبه اول بیکاری را طی ۱۶ سال گذشته داشته است، گفت: برنامه‌های استان تا پایان سال باید خود را در کاهش نرخ بیکاری نشان دهد. هم‌چنین ۶۷ طرح امسال به پایان می‌رسد. هوشنگ بازوند در مورد وضعیت بیکاری استان لرستان اظهار داشت: ۱۶ سال است که رتبه اول یا دوم را در نرخ بیکاری کشور را داریم و اینکه چه دلایلی دارد، آسیب‌شناسی شده است، اما خروج از آن مستلزم وقت و زمان است.

استاندار لرستان با بیان اینکه عدم حضور بخش خصوصی یکی از دلایل عمده بالا بودن نرخ بیکاری این استان است، تصریح کرد: تکیه کردن به امکانات دولتی و اینکه توقع داشته باشیم که تنها دولت شغل ایجاد کند، یکی از معایب است.

وی افزود: عدم خودباوری، موانع توسعه از نگاه ملی و استانی از لحاظ نرم‌افزار و سخت‌افزار در کنار ساختار اداری از جمله عواملی است که روی توسعه نیافتگی بسیار مؤثر است.

به گفته بازوند، عدم خودباوری و تفکر حل شدن مسائل توسط دولت عامل حائز اهمیت است که موجب شده بخش خصوصی در مسیر تولید و اشتغال گام برندارد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه حتما در برنامه‌های استانداری خروج از رتبه یک بودن بیکاری کشور وجود دارد، بیان داشت: در سال جاری و سال‌های بعد باید این برنامه‌ها در نرخ بیکاری استان خود را نشان بدهد، زیرا در این یکسال سرمایه‌گذاران بسیاری در قالب شرکت‌ها و هلدینگ‌ها سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روند سرمایه‌گذاری در این استان شروع شده و در کارهای عمرانی به ویژه زیرساخت‌ها کارهای خوبی انجام شده است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه فرودگاه لرستان ۴ پرواز داشت که به ۲۹ پرواز رسیده است، یادآور شد: سهم استان لرستان باید ۲.۲ از بودجه کشور باشد که با اجرای پروژه‌های ملی و استانی باید این اتفاق رخ دهد و در سفر اخیر هیأت دولت قول داده شد که ۱۰۰ درصد پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی خوب تخصیص یابد، زیرا سال گذشته ۱۸ درصد اختصاص یافته است.

بازوند خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه سال جاری از بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته و عمدتا به پروژه‌های با پیشرفت ۸۰ درصد به بالا داده شده است.

به گفته استاندار لرستان ۶۷ پروژه تا پایان سال به پایان می‌رسد که دو سد نیز در این طرح‌ها وجود دار.

وی افزود: پروژه سد و نیروگاه رودبار لرستان از محل فاینانس چین استفاده میکند و نیروگاه آن در حال ساخت است و کمتر از دو سال آینده به اتمام میرسد.