به گزارش افکارنیوز، منطقه حفاظت شده «بحر آسمان»، با چشمه های فراوان، تنها منبع آب کرمان جنوبی است که نابودی آن، این منطقه خشک را با بحران شدید آب مواجه خواهد ساخت. اما با احداثمعدن و آلودگی آب های زیرزمینی و ذخیره آب سد توسط زهاب اسیدی، وضع آب استان کرمان بحرانی شده است و خسارت های جبران ناپذیر در کمین محیط زیست این منطقه خواهد بود. پس از تنش های به وجود آمده در منطقه و اعتراض های مردمی، معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف عملیات معدن کاوی در بحر آسمان داد اما در مقابل، فعالان محیط زیست با پاسخ عجیبی از سوی این شرکت معدنکاو مواجه شدند:

شما کاسه داغ تر از آش نشوید و برای تعداد محدودی درخت و جانور خودتان را بدنام نکنید!معدن کاوان گفتند: ما برای توسعه کشور و اشتغالزایی ۱۰هکتار از منطقه بحر آسمان را برای فعالیت معدنی می خواهیم. شما اگر نگران جان خرس سیاه در کرمان هستید، لطف کنید خرس های خود را یک کم آن طرفتر کیش کنید! ما خرس ها را از سر راه لودرها برداشتیم، سر از زیر چرخ تریلی درآوردند. باز هم آنها را کیش کنیم آن طرفتر یا دیگر کافی است؟