به گزارش افکارنیوز، با انتشار مصوبه نحوه وصول و واریز منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها به خزانه در روزنامه رسمی کشور مشخص شد روزانه ۴۶۶.۳۳۵. ۰۰۰.۰۰۰ ریال حاصل فروش نفت خام به خزانه دولت واریز می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه ۲۳/۶ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

الف معاونت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

ب سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

ج خزانه: خزانه‌داری کل کشور

۲ منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد(۱) و(۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ذیل وصول و به خزانه واریز می‌شود:

الف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا قبل از بیستم هر ماه به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی خوراک پالایشگاه‌های داخلی مبلغ چهارصد و شصت و شش هزار و سیصد و سی و پنج(۴۶۶،۳۳۵) ریال به حسابی که خزانه به همین منظور معرفی می‌کند، واریز می‌نماید. با توجه به پیش‌بینی خوراک پالایشگاه‌ها در سال ۱۳۹۳(به طور متوسط یک میلیون و هشتصد و سی و دو هزار بشکه در روز)، مبلغ کل سالانه آن برابر با(۳۱۲۰۵۱.۰۶) میلیارد ریال خواهد شد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مکلف است به صورت علی‌الحساب هر ماهه یک دوازدهم این مبلغ را به حساب معرفی شده واریز نماید.

ب شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی درهر ماه به مشترکین داخل کشور مبلغ هشتصد و نود و دو ریال بابت سهم سازمان براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در قالب سقف نود و چهار هزار و پانصد و پنجاه و دو میلیارد(۹۴.۵۵۲. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال کل سال به صورت ماهانه یک دوازدهم به حسابی که توسط خزانه معرفی می‌شود، واریز نماید.

ج در اجرای بند «ج» آیین‌نامه یادشده، شرکت توانیر موظف است مبلغ یکصد و دو ریال(یکصد و شصت و چهار ریال سهم قبلی سازمان پس از کسر شصت و دو ریال بابت حمایت از واحدهای تولید برق) به ازای هر کیلووات ساعت فروش برق به مشترکین داخلی و صادرات برق و با احتساب بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها، به عنوان سهم سازمان به حسابی که توسط خزانه معرفی می‌شود، در قالب سقف بیست و سه هزار و سیصد و هشتاد و نه میلیارد(۲۳.۳۸۹. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال کل سال و به صورت ماهانه یک دوازدهم، واریز نماید. با واریز وجوه فوق و نیز احتساب پنجاه و سه هزار میلیارد(۵۳.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اعتبار موضوع ردیف(۱۲۵۲۰۰۰۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بهای سوخت مصرفی نیروگاهها(به ازای هر مترمکعب گاز طبیعی هشتصد ریال، به ازای هر لیتر نفت کوره هزار و سیصد ریال و به ازای هر لیتر نفت گاز دو هزار و یکصد ریال، با احتساب عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسویه حساب خواهد بود.

د وزارت نیرو موظف است بیست و پنج درصد از درآمد حاصل از آب شرب شهری و صنعتی را به حسابی که نزد خزانه به منظور سهم سازمان افتتاح شده است، واریز نماید.

ه شرکت‌های مذکور موظفند ماهانه عملکرد مبالغ واریزی موضوع این تصویب‌نامه به خزانه را به معاونت گزارش نمایند. شرکتهای مذکور موظفند مبالغ مربوط به عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را از محل حساب تمرکز وجوه خود نزد خزانه، به صورت جداگانه به حسابهای مربوط نزد خزانه واریز نمایند. در اجرای مفاد ماده(۳۰) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱ / ت۵۰۳۲۷ه مورخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ خزانه هر ماهه مبالغ مربوط به یارانه مستقیم خانوارها را با درخواست سازمان، از حساب‌(های) فوق‌الذکر برداشت و به سازمان پرداخت و مراتب را به معاونت اعلام می‌نماید. خزانه مکلف است بقیه پرداختهای موضوع آیین‌نامه مذکور و این تصویب‌نامه را صرفاً براساس اعلام معاونت به دستگاههای اجرایی موضوع این تصویب‌نامه پرداخت نماید.

و خزانه سایر وجوهی را که شرکتهای مذکور به حسابهای تمرکز وجوه واریز می‌کنند، با درخواست شرکتهای مزبور به آنان پرداخت می‌کند. این شرکتها موظفند نسبت به پرداخت تعهدات قانونی از جمله مالیات، عوارض و سود سهام دولت اقدام نمایند.

۳ در راستای اجرای جزء(۱) بند «ب» تبصره(۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و به منظور کمک به بخش تولید(صنعت و کشاورزی)، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی تا سقف پنجاه و هفت هزار و دویست و هفتاد و هفت میلیارد(۵۷.۲۷۷. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال در قالب یارانه سود تسهیلات به شرح جدول ذیل به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و بخشهای تولیدی و خدماتی متقاضی، اختصاص می‌یابد.

گفتنی است در زمان حاضر ایران روزی یک میلیون بشکه نفت خام به فروش میرساند که با احتساب ۴۶۶،۳۳۵ ریالی که باید از فروش هر بشکه به حساب خزانه کشور واریز شود، مبلغ ۴۶۶.۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال روزانه باید از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به حساب خزانه کل کشور فقط برای فروش نفت خام واریز شود.