به گزارش افکارنیوز، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی می تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد، گفت: کارمزدهایی که در خدمات الکترونیک به کار گرفته می شود، اجتناب‌ناپذیر بوده و منتفی نشده است.

ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی امروز ظهر در نشست خبری خود پس از پایان جلسه هیات وزیران با اشاره به تسهیلات پرداختی گفت: بر اساس بسته سیاست خروج از رکود پیش بینی می‌شد که نظام بانکی در طول سال جاری، ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کند که از این مقدار نیز تا پایان مرداد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ۲۵ درصد از تسهیلات نظام بانکی می تواند در بخش مسکن و ساختمان باشد، افزود: عملکرد این بخش به دلیل عدم وجود ابزارهای مناسب تنها حدود ۱۲.۵ تا ۱۳ درصد از این مقدار تسهیلات ارائه شده بود که با تصمیم جدید دولت می تواند این خلاء که در گذشته وجود داشته، پر شود.

وی درباره تسهیلات تامین مسکن اظهار داشت: ۹ درصد یارانه این تسهیلات را دولت پرداخت می کند و مابقی نیز توسط استفاده‌کننده تسهیلات پرداخت خواهد شد، همچنین در بعد ودیعه مسکن نیز، ۱۰ درصد تسهیلات گیرنده پرداخت می کند و مابقی را نیز دولت پرداخت خواهد کرد.

سیف در مورد کارمزدهایی که از سوی خدمات الکترونیک بکار گرفته می شود، اشاره کرد و گفت: این کارمزدهایی که در خدمات الکترونیک بکار گرفته می شود، اجتنابناپذیر است، زیرا آن سیستمها و زیرساختهایی که به روز بشوند و استمرار پیدا کنند، کاربران ناگزیر باید هزینه استفاده از این خدمات را پرداخت کنند، اما بر اساس بحثی که در دولت انجام شد، تصمیم گرفته شد که ما مباحث و مطالب مورد نظر را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح کنیم که تصمیم نهایی اتخاذ و عملیاتی می شود. بنابراین تاکنون گرفتن کارمزد منتفی نشده است.