به گزارش افكار به نقل از فرارو، در گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي كه در مورد خودروسازان تهيه و ارائه شده، چندين مورد تخلف در اين حوزه مشخص و مطرح شده و مجلس نشينان همواره در صحبت از صنعت خودرو به اين موضوع پرداخته و يك علامت سئوال بزرگي بر روي عملكرد خودروسازان مطرح مي كنند كه چرا اين چنين مشكلاتي در اين حوزه بوجود آمده است؟

متاسفانه مشکلات مطرح شده در این روزها همچون چماقی بر سر خودروسازان فرود آمده و بعضی از نمایندگان مجلس به جای حمایت از این صنعت مهم کشور در این شرایط حساس با پرداختن به مشکلات مطرح شده در گزارش مجلس، این صنعت را بیش از گذشته در انزوا و فشار قرار داده اند.

اینکه چرا این موضوعات در این صنعت به وجود آمده خود مسئله ای است که می بایست با حضور کارشناسان و متخصصان فنی و حقوقی بررسی و ریشه یابی شود ولی نکته ای که در این موضوع بیشتر مورد نظر است این است که تمامی مشکلات و تخلفاتی که در گزارش مطرح شده مربوط به زمان گذشته بوده و افرادی دیگر بر مسند مدیریت این صنایع قرار داشته اند و این بدان معناست که افرادی در زمان گذشته با حضور در این صنعت تخلفاتی انجام داده اند و حال افراد دیگری باید پاسخگوی مشکلات بوجود آمده باشند و جور تمامی معضلات را به دوش بکشند.

قطعا عملکرد مجلس در بیان مشکلات و نقایص خودروسازان عملی بسیار مثبت و خوب در جهت برطرف کردن مشکلات است ولی این مشکلات در زمانی خاص و توسط افرادی مشخص انجام شده اند و اگر جریمه و تاوانی و یا اعمال قانونی هم باید انجام شود مترتب همان افراد می باشد و توضیح خواستن و در فشار قرار دادن مدیران فعلی به دلیل بروز مشکلات در گذشته نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه در روند انجام امور این دو بنگاه خودروسازی اخلال ایجاد می کند.

این موضوع به روشنی در ماه های اخیر مشخص است و نمایندگان مجلس با انجام مصاحبه هایی و اعمال فشار از طریق رسانه ها به خودروسازان به دلیل بروز تخلفاتی که در گذشته انجام شده همواره به جای پرداختن به مشکلات اساسی چون افزایش تولید و کیفیت محصولات، صادرات، ایجاد نقدینگی، گمرکات، مباحثارزی و … با تاکید بر مشکلات مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص این صنعت را در فشار قرار داده اند.

به نظر می رسد در این زمینه قوه قضاییه کشور در راستای احقاق حقوق و تامین منافع تمامی سهامداران این بنگاه های اقتصادی باید هرچه سریع تر با پیگیری موارد مطرح شده کسانی را که به هر نحو خارج از قوانین و چارچوب های قانونی فعالیت هایی را در زمان های گذشته انجام داده اند مورد بررسی و باز خواست قرار دهد.

به هر حال نمايندگان مجلس نيز مي بايست به اين نكته توجه بيشتري كنند كه تخلفات مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص مربوط به زمان گذشته و توسط افرادي ديگري انجام شده است و ايجاد فشار به مديران كنوني و اين صنعت نه تنها مشكلي را برطرف نمي كند بلكه باعث اختلال در روند توليد اين شركت ها خواهد شد و در نهايت ضرر و زياني كه از اين موضوع ايجاد مي شود مترتب تمامي مردم خواهد شد.