به گزارش افكار به نقل از خبرگزاری فارس، مجمع فوقالعاده بانک تجارت دقایقی قبل پایان یافت و اساسنامه ۱۴۷ ماده بانک مرکزی هم تصویب شد.

بر اساس این گزارش، در حالی امروز این اساسنامه با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت به تصویب رسید که نمایندگان شرکت‌ سرمایه‌گذاری سهام عدالت که به عنوان اصیل طبق اطلاعات سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) شناخته شده‌اند، موفق به ورود به جلسه مجمع نشدند.

در این خصوص، ممانعت از ورود نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری در مجمع، اعتراضاتی به همراه داشته است.

از طرفی هم دولت طبق مصوبه سال ۸۹ هیأت دولت معتقد است تا زمان آزاد سازی کامل سهام عدالت در مجامع شرکت‌ها نماینده تعیین خواهد کرد.

پیش از این مدیران بانک ملت نیز در مجمع فوقالعاده با نمایندگان سهام عدالت بر سر اعمال رأی مناقشه داشتند، تا جایی که مجمع به تنفس خورد.