به گزارش سایپانیوز مهندس سعید مدنی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: رفتار محترمانه کارکنان نمایندگی ها و تعمیرگاه با مشتریان مهم ترین اولویت ما در سیاست گذاری حوزه خدمات پس از فروش محسوب می شود که باید همواره در ستور کار قرار گیرد.

وی افزود: برنامه ریزی هایی را برای سرمایه گذاری در زمینه آموزش مطلوب رفتار با مراجعه کنندگان تدارک دیده ایم که در حال اجرایی شدن است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا تصریح کرد: باید عملکرد نمایندگی ها و تعمیرگاه ها به گونه ای باشد که مشتریان از کمیت و کیفیت خدمات رضایت کامل داشته باشند.

بر اساس این گزارش در جریان بازدید مهندس مدنی از تعمیرگاه های مرکزی سایپا، مشتریان مسائل و مشکلات خود در زمینه دریافت خدمات و کیفیت محصولات را مطرح کردند و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا نیز پیگیری ویژه تعمیرگاه ها در خصوص برطرف کردن هر چه سریعتر مشکلات مشتریان و سایر کمبودها را خواستار شد.