به گزارشافکارنیوز، یکی از طرح های مهم دولت سابق که در آخرین ماههای فعالیتش در حال اجرا بود، طرح مهرآفرین بود که بر اساس آن قرار بود صدها هزار نفر نیروی تازه نفس جایگزین افراد بازنشسته یا صندلی های خالی ادارات شوند. اما این طرح به علت مغایرت های قانونی و شائبه هایی که در مورد این استخدام های گسترده وجود داشت، معلق شد.

دولت جدید نیز پس از کش و قوس های فراوان، تاکید کرد که اگر استخدام های دولت قبل بر اساس اصول قانونی و ضوابط اداری انجام شده باشد، مورد تایید است و پس از آن، اصلاحیه هایی را بر برخی بندها و بخش های مصوبه کابینه سابق اعمال کرد.

در جدیدترین و مهمترین اصلاحیه، محمود عسکری ‌آزاد جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، دستورالعمل جدید نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی را به همه دستگاههای مربوطه ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست ما رسیده است، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی بخشنامه ‌ای به منظور تحقق بندهای ۲ و ۳ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با استناد به ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با هدف شایسته گزینی و فراهم نمودن بستر اجرایی مناسب برای تحقق عدالت استخدامی، «دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی» را ابلاغ کرده است.

بر اساس ابلاغیه مذکور، تاکید شده است که از تاریخ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸ آذر سال ۸۸ دولت سابق، لغو و جذب و استخدام افراد به صورت رسمی و پیمانی از محل مجوزهای استخدامی، صرفا بر اساس این دستورالعمل صورت می گیرد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور همچنین به همه مدیران اجرایی گوشزد کرده است که در خصوص آگهی های استخدامی صادره قبلی، دستگاه‌های اجرایی تنها بر اساس دستورالعمل منضم به بخشنامه فوق‌الذکر اقدام خواهند کرد.