به گزارش افکارنیوز، بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۸ مهر را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۶ گروه کالایی افزایش، قیمت دو گروه کالایی کاهش و نرخ سه گروه کالایی ثابت مانده است.

طبق این گزارش قیمت برنج، گروه میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ و قند و شکر افزایش، قیمت گروه لبنیات و تخم مرغ کاهش یافت و نرخ گروه حبوب، چای و روغن نباتی ثابت مانده است.

لبنات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای کره پاستوریزه معادل ۱.۴ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۱/۳ درصد کاهش داشت و شانه ای ۸۶۰۰۰ الی ۱۰۷۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۶ /. درصد و ۴ /. درصد افزایش یافت. در گروه حبوب بهای نخود معادل ۴ /. کاهش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی عرضه نمی شد و پرتقال درجه یک عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازیه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب گلاب معادل ۱۰.۷ درصد، انار و گلابی هر یک ۳ /. درصد، شلیل و شبرنگ ۶.۲ درصد، هلو ۴.۶ درصد و خربزه ۲۲.۳ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱ /. درصد تا ۱۱.۷ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه بهای سبزی های برگی معادل ۴ /. درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۳ /. درصد تا ۳.۵ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود. قیمت گوشت گوسفند معادل ۲ /. درصد و گوشت مرغ ۱.۶ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۴/. درصد و شکر ۳/. درصد افزایش داشت. قیمت چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.