به گزارش افکارنیوز، درحالی که فعالان صنعت ساختمان خبر از خروج بازار مسکن از رکود می دهند، برخی پیش بینی ها نشان می دهد قیمت مسکن طی یکسال آینده به میزان نرخ تورم رشد پیدا می کند.

سال ۱۳۹۲ با کاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن به پایان رسید. سال ۱۳۹۳ نیز قیمت مسکن کمتر از یک درصد کاهش را تجربه کرد. در همین حال واحد مطالعات موسسه اقتصاد ایران پیش بینی کرده که در سال ۱۳۹۴قیمت زمین در شهرهای بزرگ کشور به میزان ۱۹.۱ درصد افزایش پیدا کند.

در صورتی که چنین پیش بینی محقق شود، برای اولین بار طی نه سال گذشته قیمت زمین کمتر از تورم رشد پیدا می کند. براساس پیش بینی همین موسسه قیمت ملک نیز رشد ۱۹.۶ درصدی را تجربه می کند. شاخص اجاره بها نیز در همین دوره زمانی باید ۲۱.۸ درصد رشد پیدا کند.

دولت وعده داده که سال ۱۳۹۳ با تورم کمتر از ۲۰ درصد به پایان برسد. سال ۱۳۹۴ نیز همزمان کشور از رکود خارج می شود و نرخ تورم نیز به عدد کمتر از ۱۵ درصد نزدیک می شود. اخرین گزارش بانک مرکزی تایید می کند در سال ۱۳۹۲ میزان کسری بودجه خانوار به شدت کاهش یافته بود. برهمین مبنا در صورتی که کسری بودجه خانوار کاهش پیدا کند و تورم نیز روند نزولی پیش گیرد، امکان خرید خانه برای ۲۲ درصد جمعیت اجاره نشین کشور ایجاد می شود.

معیار

۱۳۸۸

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۴

رشد شاخص قیمت زمین

۷.۷ -

۰.۱

۱۷.۵

۵۶.۸

۶۵.۳

۱۶.۹

۱۹.۱

رشد شاخص قیمت مسکن

۱۲.۷ -

۱۲.۸

۱۹.۵

۱۹.۷

۲۰

۱۸.۷

۱۹.۶

رشد شاخص کرایه مسکن اجاره ای

۱۲.۹

۶

۱۱.۱

۱۲.۶

۲۰.۸

۱۹.۶

۲۱.۸

رشد شاخص دستمزد یک روز گارگر ساده ساختمانی

۹.۵

۸.۷

۱۷.۱

۳۳.۹

۳۶.۵

۲۷

۲۳.۷

رشد شاخص بهای تولید کننده خدمات ساختمانی

۵.۴ -

۸.۸

۲۳.۲

۵۳.۹

۳۰.۱

۲۴.۶

۱۸.۳

رشد شاخص بهای خدمات ساختمانی

۹.۵

۸.۷

۱۷.۱

۳۳.۹

۳۳.۲

۲۸.۹

۲۰.۲

شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی

۱۷۴.۴

۱۹۳.۴

۲۰۶

۱۸۷.۴

۱۸۳

۱۸۷.۶

۱۹۷.۲