قیمت طلا و نقره(ریال)
طلا قیمت زنده
هر انس طلا دلار ۱,۲۴۲. ۷۲
هر مثقال طلا در بازار تهران ۴,۱۶۰, ۰۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۹۶۰,۳۰۱
هر گرم طلای ۲۴ عیار ۱,۲۸۰, ۲۶۴
هر انس نقره دلار ۱۷.۲۵
هر گرم نقره ۹۹ عیار ۲۲,۱۷۰
قیمت سکه(ریال)
سکه قیمت زنده ارزش طلا
طرح قدیم ۹,۳۷۰, ۰۰۰ ۹,۴۵۲, ۸۱۰
طرح جدید ۹,۳۷۰, ۰۰۰ ۹,۴۵۲, ۸۱۰
نیم سکه ۴,۷۰۰, ۰۰۰ ۴,۷۲۶, ۳۸۵
ربع سکه ۲,۵۹۰, ۰۰۰ ۲,۳۶۳, ۱۹۲
یک گرمی ۱,۷۰۰, ۰۰۰ ۱,۱۸۱, ۵۹۶