برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای سومین هفته متوالی لغو شد.

به گزارش مهر، هر چند قرار بود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از این پس بدون تعطیلی، هر هفته برگزار شود اما جلسه دوشنبه هفته جاری این ستاد که موضوع پولشویی را در دستور داشت، برگزار نشد.

یکی از اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تایید این مطلب به مهر گفت: جلسه دوشنبه هفته جاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دلیل سفر برخی اعضا به استانها برگزار نشد.

این در حالی است که بسیاری از مباحثو موضوعات مربوط به نارسایی های موجود در اقتصاد کشور در دستور کار این ستاد قرار دارد اما با برگزار نشدن جلسه روز گذشته عملا این پرونده ها تنها برای بررسی شدن باید همچنان در نوبت بمانند.

پیگیری موضوع مطالبات معوق بانکی ، زمین خواری و پولشویی سه دستور کار مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش شده است.