به گزارش افکارنیوز، در بخشنامه سید مجتبی پورسیف معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه گمرک آمده است: با توجه به نامه شماره ۳۴۵۲۹/۲۱۰ / ۹۳ مورخ ۲۵/۶ / ۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱ / ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶ / ۹۳ هیات محترم وزیران بابت واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی مراتب بشرح ذیل اعلام می گردد:

۱ - خودروهای وارداتی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی به هیچ عنوان قابل ترخیص از گمرکات اجرایی نبوده و صرفا امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را داشته و در صورت پایان مهلت قانونی نگهداری کالا در انبار و متروکه شدن، قابلیت فروش و عرضه به بازار داخلی را ندارند، لذا گمرکات اجرایی می بایست در هنگام تهیه و ارسال اظهارنامه متروکه بر روی اظهارنامه مربوطه عبارت «خودروهای موصوف به استناد تصویب نامه شماره ۷۰۴۴۱ / ت۵۱۰۴۰ ه مورخ ۲۳/۶ / ۹۳ قابل عرضه به بازار نمی باشد» را درج نمایند.

۲ - ورود و ترخیص هرگونه خودرو سواری از محل تصویب نامه های شماره ۲۰۴۴۰۸ / ت۴۱۷۱۷ه مورخ ۷/۱۱ / ۸۷ مربوط به خودروهای وارداتی توسط جانبازان و شماره ۲۰۴۴۱۹ / ت۴۱۸۲۹ه مورخ ۷/۱۱ / ۸۷ و مربوط به خودروهای وارداتی توسط معلولین و شماره ۸۵۷۱۱ / ت۴۸۱۷۶ه مورخ ۱۱/۴ / ۹۲ مربوط به خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران برتر کشور و سایر تصویب نامه های مشابه صرفاً با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی و پایین تر مجاز می باشد.

۳ - خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز به تردد بوده و واردات آنها به قلمرو گمرکی با رعایت کامل قوانین و مقررات امکانپذیر می باشد. ضمن اینکه از ورود موقت اینگونه خودروها به قلمرو گمرکی به هر عنوان جداً خودداری گردد. لازم است گمرکات مستقر در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد تجاری و اقتصادی در خصوص اجرای مفاد این بند هماهنگی لازم با سازمان عامل آن منطقه بعمل آورد.

۴- در خصوص ترخیص و انجام تشریفات امورگمرکی خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی حتی در صورت ارائه ثبت سفارش معتبر نیز می بایست در هر مورد با هماهنگی این مرکز اقدام لازم صورت پذیرد.