به گزارش افکارنیوز، کریم یاوری در خصوص طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» گفت: اکنون طرحی در مجلس بررسی می‌شود که در سال ۶۶ به تصویب رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار نفر ماهیانه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: الآن مقرری بیمه بیکاری از حداقل حقوق مصوّب شورای عالی کار کمتر نیست و سال گذشته ۴۸۰ هزار تومان به مشمولان بیمه بیکاری مقرری پرداخت می شد که امسال به ۶۰۲ هزار تومان تومان افزایش یافت.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار با بیان اینکه طبق قانون فعلی که در حال اجراست،اخراج از محل کار، پرداخت حداقل ۶ ماه حق بیمه و داشتن یک‌سال قرارداد کار با پرداخت حق بیمه از مهم ترین شرایط پرداخت بیمه بیکاری است، گفت: کمترین مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۶ ماه و بیشترین پرداخت ۵۰ ماه است.

یاوری تصریح کرد: حمایت کامل اجتماعی و بیمه‌ای از نیروی کار در دولت یازدهم آغاز شده که بخشی از آن مربوط به بیمه بیکاری است.

نمایندگان کارگران بهشدّت مخالف طرح بیمه بیکاری دولت هستند؛ چراکه معتقدند این طرح خلاف منافع کارگران است. تا جایی که پیش تر نیز نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه رویه بیمه بیکاری خلاف حمایت از کارگران است، گفته بود: در حال حاضر، ۵کمیته ماده ۱۴۸، فنی و حرفهای، بیمه بیکاری، سخت و زیانآور و حفاظت ایمنی، موضوع بیمه بیکاری را بررسی می کند.