به گزارشافکارنیوز، جدیدترین قیمت‌های گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:

Apple

مدل قیمت(تومان)
Apple Iphone۶ ۱۶G " ۴.۷ مشکی ۲,۵۳۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵c ۳۲G " ۴.۰ ۱,۶۷۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ مشکی ۲,۲۲۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ طلایی ۲,۱۷۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵s ۳۲G " ۴.۰ نقره ای ۲,۲۳۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵s ۱۶G " ۴.۰ طلایی ۱,۹۰۰, ۰۰۰
Apple iPhone۵s ۱۶G " ۴.۰ مشکی ۲,۰۴۰, ۰۰۰

Huawei

Huawei - ascend - P۶-۸G - " ۴.۷ ۸۳۵,۰۰۰
Huawei - Honor - ۳X - G۷۵۰-۸G - " ۵.۵-۲SIM ۷۶۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - P۷-۱۶G - " ۵ ۱,۰۳۵, ۰۰۰
Huawei - Honor - ۳C - H۳۰-۴G - " ۵-۲Sim ۵۹۵,۰۰۰
Huawei - Ascend - G۶۳۰-۴G - " ۵ ۴۸۰۰۰۰
Huawei - Ascend - Y۵۳۰-۴G - " ۴.۵ ۴۰۵,۰۰۰
Huawei - Ascend - G۷۳۰-۴G - " ۵.۵ ۴۷۵,۰۰۰
Huawei - Ascend - G۶-۴G - " ۴.۵ ۵۳۵,۰۰۰
Huawei - ascend - G۶۱۰-۳G - " ۵-۲Sim ۴۶۵,۰۰۰
Huawei - Ascend - Y۶۰۰-۴G - " ۵ ۳۲۵,۰۰۰
Huawei - ascend - Y۵۱۱-۴G - " ۴.۵ ۳۳۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - Y۳۳۰-۴G - " ۴ ۲۳۰,۰۰۰
Huawei - Ascend - Y۲۲۰-۲۵۶M - " ۳.۵ ۲۱۰,۰۰۰

Samsung

Samsung - Galaxy - S۵F - ۱۶ - " ۵.۱ ۱,۵۴۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵ ۱,۱۸۵, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Ace۴ - DUOS - ۴G - " ۴ ۳۲۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵-۲Sim - سفید ۱,۱۹۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Core۲-۴G - " ۴.۵-۲Sim ۴۵۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Grand - Neo - ۸G - " ۵-۲Sim ۶۲۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - طلایی ۱,۵۲۵, ۰۰۰
Samsung - I۹۳۰۰I - Galaxy - S۳ - Neo - ۱۶G - " ۴.۸-۲SIM ۷۶۵,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Star - Plus - ۷۲۶۲-۴G - " ۴ ۲۴۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۵-۱۶ - " ۵.۱ - مشکی ۱,۵۲۵, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - Neo - N۷۵۰۲-۱۶G - " ۵.۵-۲Sim ۱,۲۰۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Note۳ - N۹۰۰۰-۳۲G - " ۵.۷ ۱,۵۲۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - SDuos۲ - S۷۵۸۲-۴G - " ۴-۲Sim ۳۷۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Grand۲ - G۷۱۰۲-۸G - " ۵.۲-۲Sim ۷۹۵,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۳ - Mini - ۸ - " ۴ ۴۷۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۴ - Mini - ۸G - " ۴.۳-۲Sim ۸۰۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Ace - ۳G - " ۳.۵-۲Sim ۴۳۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - Mega - ۸G - " ۵.۸-۲Sim ۱,۰۸۰, ۰۰۰
Samsung - Galaxy - Win - ۸G - " ۴.۷-۲Sim ۶۱۰,۰۰۰
Samsung - Galaxy - S۴-۱۶G - " ۵-۹۵۰۰ ۱,۰۱۵, ۰۰۰

SONY

Sony - Xperia - C۳ - DualSIM - ۸G - " ۵.۵ ۸۸۵,۰۰۰
Sony - Xperia - M۲-۸G - " ۴.۸ ۶۸۰,۰۰۰
Sony - Xperia - E۱-۴G - " ۴ ۲۸۰,۰۰۰
Sony - Xperia - Z۲-۱۶G - " ۵.۲ ۱,۳۶۰, ۰۰۰
Sony - Xperia - T۲ - Ultra - dual - ۸G - " ۶-۲Sim ۸۳۰,۰۰۰
Sony - Xperia - C - ۴G - " ۵-۲Sim ۶۶۵,۰۰۰
Sony - Xperia - Z۱ - Compact - ۱۶G - " ۴.۳ ۱,۱۵۰, ۰۰۰
Sony - Xperia - ZR - ۸G - " ۴.۵ ۸۱۰,۰۰۰
Sony - Xperia - Z - ۱۶G - " ۵ ۹۷۰,۰۰۰
Sony - Xperia - M - ۴G - " ۴ ۳۸۵,۰۰۰
Sony - Xperia - Z۱-۱۶G - " ۵ ۱,۲۲۵, ۰۰۰
Sony - Xperia - V - ۸G - " ۴.۳ ۶۲۵,۰۰۰

Asus

۸۲۰,۰۰۰ Asus Zenfone ۸GB ۵
۶۲۰,۰۰۰ Asus Zenfone۴ A۴۰۰CXG ۸G " ۴
۱,۰۶۹, ۰۰۰ ASUS PadFone mini ۱۶GB

LG

۱,۶۲۵, ۰۰۰ LG - G۳-۱۶G - " ۵.۵
۲۱۵,۰۰۰ LG - D۱۲۵ - L۳۰-۴ - ۳.۲ " - ۲Sim
۳۶۵,۰۰۰ LG - L۵۰ - D۲۲۱-۵۱۲ - ۴-۲Sim
۱,۷۲۵, ۰۰۰ LG - G۳-۳۲GB - " ۵.۵
۹۳۵,۰۰۰ LG - G۳ - Beat - DualSIM - D۷۲۴-۸G - " ۵
۶۰۰,۰۰۰ LG - L۸۰ - Dual - ۴G - " ۵-۲SIM
۴۳۸,۰۰۰ LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۰-۴G - " ۴.۵
۴۸۵,۰۰۰ LG - L۷۰ - Dual - D۳۲۵-۴G - " ۴.۵-۲SIM
۱,۵۷۰, ۰۰۰ LG - G۳-۱۶G - " ۵.۵
۶۱۰,۰۰۰ LG - L۹۰ - D۴۰۵-۸G - " ۴.۷
۷۱۵,۰۰۰ LG - G۲ - mini - D۶۱۸-۸G - " ۴.۷-۲Sim
۲۷۰,۰۰۰ LG - L۴۰ - D۱۶۰-۴G - " ۳.۵
۸۲۰,۰۰۰ LG - Optimus - G - Pro - Lite - ۸G - " ۵.۵-۲Sim
۱,۳۵۰, ۰۰۰ LG - G۲-۳۲G - " ۵.۲

HTC

۱,۹۹۵, ۰۰۰ HTC One M۸ Dual SIM
۱,۸۹۹, ۰۰۰ HTC One M۸
۱,۳۷۵, ۰۰۰ HTC One ۳۲GB
۹۴۹,۰۰۰ HTC One mini
۷۹۰,۰۰۰ HTC Desire ۶۰۱ ۴G " ۴.۵ Dualsim

Nokia

۱,۷۹۵, ۰۰۰ Nokia Lumia ۱۵۲۰
۱,۴۵۰, ۰۰۰ Nokia Lumia ۱۰۲۰
۴۲۵,۰۰۰ Mobile Nokia XL ۴G " ۵ Dual SIM
۹۱۵,۰۰۰ Nokia Lumia ۱۳۲۰
۶۳۷,۰۰۰ Nokia Lumia ۶۲۵

BlackBerry

۸۴۰,۰۰۰ Moble BlackBerry Z۳ ۸G " ۵
۹۴۰,۰۰۰ BlackBerry Q۱۰ ۱۶G " ۳.۱
۷۲۰,۰۰۰ BlackBerry Z۱۰ ۱۶G " ۴.۲
۱,۲۷۰, ۰۰۰ BlackBerry Z۳۰ ۱۶G " ۵

Motorola

۱,۵۲۰, ۰۰۰ Motorola MotoX
۷۷۰,۰۰۰ Motorola MotoG
۵۸۰,۰۰۰ Motorola Moto E Dual SIM

GLX

۴۶۹,۰۰۰ GLX G۵
۵۹۹,۰۰۰ ۱ GLX SPIDER
۱۸۹,۰۰۰ GLX Shine