به گزارشافکارنیوز،حسین صفایی رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی کشورپیش از این با اعلام این خبر گفته بود، خرید تضمینی شیر خام توسط وزارت جهادکشاورزی در استان های تهران، قم، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین و خراسان جنوبی از اول آذر با قیمت ۱۴۴۰ تومان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: شیری که توسط دولت خریداری می شود مازاد بر نیاز کارخانجات فرآورده های لبنی خواهد بود و صدمه ای به صنایع نمی زند.

وی اضافه کرد: شیر خرید تضمینی ۱۴۴۰ تومانی، شیر با کیفیت دارای ویژگی چربی ۳.۲ درصد و بار میکروبی زیر صد هزار است و در صورتی که شیری دارای این ویژگی ها نباشد نیز با قیمت حدود ۱۳۲۰ تومان از دامداری ها خریداری خواهد شد.

به گفته صفایی در حال حاضر میانگین خرید شیر خام توسط صنایع لبنی ۱۱۷۷ تومان است که با ورود دولت برای خرید تضمینی شیر حداقل مبلغ ۱۵۰ تومان به معدل خرید شیر در کشور اضافه خواهد شد.

وی افزود: در صورت استقبال واحدهای دامداری برای فروش مازاد شیر به دولت، از طریق سازمان های تعاون روستایی این اقدام به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.

طبق مصوبه دولت از ابتدای تیرماه صنایع ملزم به خرید شیر خام با نرخ ۱۴۴۰ تومان بودند در حالی که طی ۶ ماه اخیر این مصوبه دولت اجرایی نشده است.