سرویس اقتصادی افکار نیوز - جفعر قادری عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی افکار نیوز با بیان اینکه دلایل بسیاری از سوی دولت مبنی بر پرداخت نشدن سود سهام عدالت به افراد وجود دارد گفت: عدم سودآوری مناسب وزیان دهی برخی از واحدهای واگذار شده از جمله دلایلی است که دولت این سود را پرداخت نکرده است.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت اقساط سود از سوی دولت یکی از دلایل تاخیر این امر شده است افزود: در طول چند سال گذشته سود قابل توجهی پرداخت شد واین امر باعثشده دولت اقساط مربوط به سهام عدالت را وصول نکند، بنابراین مجلس در بودجه سال گذشته و امسال دولت را موظف به پرداخت باقی مانده خود کرده است در صورتی که سودی باقی ماند به عنوان سود سهام عدالت پرداخت شود.

نماینده شیراز درادامه تصریح کرد: در برخی از واحدهای تولیدی دولت خود را جانشین شرکت های توسعه سرمایه گذاری استانها می کند و نمایندگان دولت برای از دست ندادن مدیریت اقدام به سرمایه گذاری سودهای سهام عدالت میکنند.

عضو کمیسیون برنامه بودجه در ادامه افزود: دولت سود قابل توزیع سهام عدالت را به حداقل می رساند و عملا کل سود به دست آمده را مجددا سرمایه گذاری می کند و با این دید که سهام داران اقساطشان را پرداخت نکرده مدیریت را در اختیار دولت می داند در نتیجه افراد در شرکتهای سرمایه گذاری استانی نقشی نداشته و دولت به این بهانه مدیریت را در دست گرفته و سودی پرداخت نمی کند.

قادری خاطر نشان کرد: کوتاهی دولت در پرداخت اقساط و نیز سرمایه گذاری در سایر بخش از جمله دلایلی عدم پرداخت سود سهام عدالت می تواند باشد.


تحقیق و تفحص از پرداخت سود سهام عدالت آغاز شد

در همین راستا حمید سعادت نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام انتخاب ۱۳ نفر از نمایندگان اقتصادی مجلس برای عضویت در هیئت تحقیق و تفحص از نحوه پرداخت سود سهام عدالت، از آغاز به کار این هیئت در سریع‌ترین زمان ممکن خبر داد.
نمانیده مردم نجفآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: آقایان تابش، انصاری، کریمی، پزشکیان، اولیا، قوامی، نورا، ثروتی، کوچکی نژاد، محسنی بندپی، حسینی، کاتوزیان و نریمان به عنوان هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نحوه پرداخت سود سهام عدالت به مردم انتخاب شدند تا در سریعترین زمان ممکن بررسیها و پیگیریهای خود را در این باره آغاز کنند.