به گزارش سایپا نیوز، شرکت رایان سایپا موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سازمان بورس اوراق بهادار شد. بر اساس این گزارش شرکت رایان سایپا باید پس از برگزاری و تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سرمایه خود را از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال به منظور افزایش حجم تسهیلات اعطایی به مشتریان افزایش دهد.

این افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه به منظور بالا بردن میزان سود آوری شرکت، انجام خواهد شد و حجم تسهیلات اعطایی به مشتریان افزایش خواهد یافت.