به گزارشافکارنیوز؛ هیئت وزیران در جلسه ۱۴ آبان ماه خود به پیشنهاد معاونت اجرایی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها(از جمله هزینه های تبعی و قیمت تمام شده) و تهیه طرح جامع مرحله ای اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات، علمکرد استانداران و کارگروه های استانی و نظارت بر بازرسی گندم، آرد و نان، کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس اتاق اصناف ایران تشکیل می شود.

همچنین بر اساس مصوبه مذکور، کارگروهی در هر استان به ریاست استاندار، معاون برنامه ریزی استاندار و رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت(دبیر)، رییس سازمان جهاد کشاورزی، رییس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی در استان، رییس اتاق اصناف مرکز استان و رییس هیئت مدیره اتحادیه نانوایان مرکز استان و سایر دستگاه ها(حسب تشخیص کارگروه) با وظایفی تشکیل می شود.


یکی از وظایفی که بر عهده این کارگروهها گذاشته شده است، تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان و سایر محصولات جانبی گندم در سطح استان براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در چارچوب سیاست های ابلاغی کارگروه یاد شده است.

بر اساس تبصره این ابلاغیه، قیمت آرد و نان در شهرستان های هر استان در کارگروه استانی تصویب و با تأیید استاندار اجرا می شود.

اما بخش مهم این ابلاغیه معاون اول رییس جمهور به دستگاههای دولتی که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، این است که " قیمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ برای نانوایی های یارانه ای درب سیلو و انبارهای تحت اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران سراسر کشور از قرار هر کیلوگرم(۶۵۰ / ۶) ریال تعیین می شود و برای سایر متقاضیان گندم، براساس قیمت تمام شده محاسبه می شود. "

در ادامه این مصوبه مهم دولت نیز رسما اعلام شده است که " قیمت انواع نان از اول آذر ماه ۱۳۹۳، حداکثر به میزان ۳۰ درصد جهت جبران تعدیل قیمت گندم و افزایش سایر هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها نسبت به قیمت های رسمی و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر کشور افزایش می یابد. "

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/9/5/2770616_813.jpg
http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/9/5/2770617_994.jpg
http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/9/5/2770617_994.jpg