به گزارشافکارنیوز؛ علی طیب نیا در گفتگویی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده اظهار داشت: سود سپرده جز مواردی است که در آینده ای نزدیک در شورای پول و اعتبار مطرح میشود و قطعا در مورد این موضوع تصمیم گیری خواهیم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: زمانی که نرخ تورم کاهش می یابد انتظار این است که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز متناسب با آن کاهش یابد.

وی تصریح کرد: البته دولت در موضع و مقامی نیست که به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کند.

طیب نیا اظهار داشت: اما انتظاری که ما داریم این است که با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم شده و به همان دلیلی که قیمت طلا و ارز کاهش یافته است قاعدتا نرخ سود نیز پایین خواهد آمد.