به گزارشافکارنیوز؛ حمیدرضا جانباز در گفتگویی در خصوص مصوبه ویژه شورای عالی آب برای اختصاص اعتبار ۷۰۰ میلیاردتومانی برای نجات منابع آب زیرزمینی گفت: وضعیت سفره های آب زیرزمینی کشور در حال حاضر، وضعیت مناسبی نیست.

مشاور وزیر نیرو اظهار داشت: اضافه برداشت هایی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی شاهد هستیم که این موارد قطعا به ذخایر آب شرب کشور فشار وارد خواهد کرد.

جانباز ادامه داد: در بسیاری از نقاط منابع مشترک آبی داریم و اضافه برداشت ها باعثمی شود تا کیفیت آب شرب نیز کاهش پیدا کند. همچنین از نظر میزان ذخایر آبی نیز در حال حاضر دچار مشکلاتی در کشور هستیم.

این مقام مسئول در وزارت نیرو تاکید کرد: بنابراین آن اتفاق خوب که مدیریت و احیاء منابع و سفره های آب زیرزمینی کشور است قطعا به تامین آب شرب کمک خواهد کرد. مصوبه شورای عالی آب در این زمینه هم یک اتفاق بسیار خوبی است که می تواند شروع یک حرکت مناسب برای مدیریت بر آب های زیرزمینی کشور باشد.

معاون وزیر نیرو نیز در این باره گفت: متاسفانه در سال های اخیر برداشت آب زیرزمینی بیش از حد مجاز بوده و در برخی از استان ها بالغ بر ۱۰۰ درصد پتانسیل تجدیدشونده خود را در این بخش بهره برداری کرده اند که حد مجاز آن در کشور ما حدود ۶۱ درصد است.

میدانی تصریح کرد: در این راستا در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب طرحی به عنوان احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تصویب شد که امیدواریم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات فصل منابع آب را به این طرح مهم اختصاص دهیم.

وی اظهارامیدواری کرد از این طریق بتوان با مشارکت و حضور بهره برداران، دستگاه های اجرایی ذیربط، مراجع انتظامی و قضایی، نمایندگان مجلس و همینطور با حمایت استانداران و فرمانداران یک گام اساسی در جهت حفظ منابع آب زیر زمینی در کشور برداشته شود.