به گزارشافکارنیوز؛ ‌ اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» را منتشر و اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه ۱۳۹۳ به عدد ۲۰۷.۸ رسید که نسبت به ماه قبل۱.۵ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل۱۵.۱درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۲ معادل ۱۸.۲ درصد می‌باشد.

بر اساس این گزارش، پیش از این مرکز آمار اعلام کرده بود: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۲ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(۱۴.۲) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل(نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهر ماه ۱۳۹۳(۱۹.۱) کاهش یافته است.