به گزارشافکارنیوز؛ بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران منتهی به هفته ۳۰ آبان ماه ۹۳ را اعلام کرد که براین اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، قیمت سه گروه کاهش و نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند.

برهمین اساس در هفته مذکور نرخ میوه های تازه، سبزی های تازه، گوشت مرغ و چای افزایش اما قیمت تخم مرغ، برنج و حبوب کاهش داشته است. البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی بدون تغییر بوده است.

* لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۰.۳ درصد کاهش یافت و شانه ای ۸۰ تا ۱۰۵ هزار ریال فروش می رفت.

* برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل ۰.۳ درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل ۰.۷ درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

* میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و گوجه فرنگی عرضه نمی شد و بادنجان و کدو سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای پرتقال درجه یک و لیمو شیرین هریک معادل ۴.۹، نارنگی ۳.۴ و انار ۰.۲ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ تا ۲۶.۳ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین ۲.۹ تا ۲۷.۹ درصد افزایش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل ۰.۴ درصد افزایش داشت.

* قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل ۰.۱ درصد کاهش ولی بهای شکر ۰.۲ درصد و چای خارجی ۰.۱ درصد افزایش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.