به گزارشافکارنیوز؛ ‌ مسلم بیات در گفتگویی در خصوص آسانسورهای مسکن مهر اظهار داشت: اخیرا نامه ای را از مسکن مهر مبنی بر پی گیری بازرسی آسانسورها را دریافت کردیم.

مدیرکل اداره کل استاندارد تهران افزود: آسانسورهای مسکن مهر را به صورت رندوم تست میکنیم و قطعا مشکلاتی وجود دارد.

وی به آسانسورهایی که سال گذشته تست شدند اشاره کرد و گفت: استاندار تهران به صورت صریح در این خصوص دستور پی گیری و تذکر دادند که مشخص شد برخی از گواهی های صادره برای آسانسورها جعلی بوده و از این رو ما بازرسی مجدد را در دستور کار قرار دادیم.

بیات با بیان اینکه به مردم توصیه می کنیم تعمیر و نگه داری آسانسور را جدی بگیرند، افزود: از مردم خواهش می کنیم برای مستدام بودن ایمنی آسانسور، تعمیر و نگه داری ماهیانه و بازرسی سالیانه را جدی بگیرند البته لیست نصابان و شرکت های بازرسی در سایت اداره کل استاندارد تهران موجود است.

مدیرکل اداره کل استاندارد تهران همچنین در خصوص آزمایش بنزین گفت: از بنزین های معمولی و سوپر و یورو، ۴۰ نمونه گرفتیم و به آزمایشگاه ارسال کردیم که به دلیل حجم نمونه، نتایج این آزمایش ها تا ۲۰ الی ۲۵ روز آینده استخراج و به سازمان ملی استاندارد اطلاع رسانی خواهد شد.

به گفته وی در جایگاه های تهران، بیشتر بنزین تولید داخل استفاده می شود.