به گزارشافکارنیوز؛ علی رستمی مدیر فرودگاه مهرآباد گفت: در دو ماه اخیر با هماهنگی شرکت های هواپیمایی پروازهای ساعت ۲۴ شب تا ۵ صبح به دیگر ساعات‌ انتقال یافت و در حال حاضر در فرودگاه مهرآباد از ساعت ۲۴ شب تا ۵صبح هیچ پرواز خروجی و همچنین از ساعت ۰۰:۳۰ تا ۵ صبح هیچ پرواز ورودی انجام نمی‌شود.

وی افزود: فرودگاه در مدت تعطیلی پروازهای شبانه تعطیل نیست و به‌روند فعالیت‌های عملیاتی خود نظیر پروازهایVIP، آمبولانس پروازهای امداد و نجات، پروازهای آتش‌نشانی و حامل مواد دارویی، پروازهای برنامه‌ ای تأخیری و پروازهایی که به طور اضطراری در مهرآباد نشست و برخاست دارد، خدمات رسانی می کند.

وی گفت: با اقدامات صورت گرفته در این خصوص برابر اطلاعیه هوانوردی از ۲۳ آذر، محدودیت پذیرش پروازهای برنامه ای از ساعت ۲۴ شب تا ۵صبح به‌طور کامل اجرایی می‌شود.

رستمی گفت: اجرای طرح تعطیلی شبانه به‌منظور به حداقل رساندن تبعات و مشکلات شبانه پروازهاست که این طرح تقریباً در ۲۴۱ فرودگاه داخلی و ۱۶۱ فرودگاه بین‌المللی در تمام دنیا اجرا می‌شود و در مهرآباد نیز به عنوان اولین فرودگاه کشور در حال اجراست.