به گزارشافکارنیوز؛ ظهر فردا(پنجشنبه ششم آذرماه مقارن با ۲۷ نوامبر)، وزرای نفت کشورهای صادرکننده نفت جهان در وین گردهم می آیند تا یکصد و شصت و ششمین اجلاس عادی اوپک برگزار شود.

اگرچه متن این نشست به تبادل نظر و اتخاذ تصمیم بر روی قیمت نفت در بازار جهانی و آینده عرضه و تقاضای نفت می گذرد، اما حاشیه آن در دیدار های روزهای قبل و حتی روز برگزاری، سرشار از مواردی است که به آینده روابط کشورها و اجلاس ۱۶۷ مربوط می شود.

پس از دو دوره تمدید یکساله دبیر کلی عبدالله البدری، دبیر کل لیبیایی مجمع جهانی کشورهای صادرکننده نفت، قرار نیست در نشست فردای این مجمع جهانی، روی انتخاب دبیرکلی اجماع نظر شود چرا که دوره دبیر کلی البدری تا خرداد سال ۹۴ مقارن با ژوئن ۲۰۱۵ تمدید شده است. اما به نظر می رسد که محوری ترین تبادل نظرها و رایزنی ها بین وزرای نفت کشورهای حاضر در حاشیه این اجلاس، بحثانتخاب دبیرکل آینده خواهد بود.

طبق اساسنامه سازمان اوپک، تمدید دبیرکلی البدری برای بار دوم هم با اغماض و به دلیل اجماع نظر تمامی اعضا صورت گرفته و برای سومین بار تمدید دبیرکلی وی منتفی است البته هرگونه اجماع نظری در اوپک حرف اول را می زند. از اینرو آنچه در حاشیه اجلاس ۱۶۶ در سکوت خبری و در سایه توجه تمامی افراد به اظهارنظرها در خصوص سقف تولید و ثبات بخشی به قیمت نفت می گذرد، کسب اجماع نظرها روی گزینه های مطرح برای دبیرکل آتی سازمان اوپک است.