به گزارش افکارنیوز؛ آنچه در زیر می آید جدول قیمت آپارتمان هایی در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با ۱۵۰ میلیون تومان خرید:

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000379/nf00379161-2.JPG