آمار واردات قطعی خودروی سواری در خردادماه گذشته حکایت از آن دارد که در اين ماه، واردات خودرو افت ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. هرچند از پارسال که ثبت سفارش واردات خودروهای سواری متوقف و تنها چند نمایندگی گلچین شده اقدام به واردات خودرو کردند، افت واردات در سال ۹۰ پیشبینی ميشد، اما با این حال افت ۵۰ درصدی واردات خودرو طی سه چهار سال گذشته بیسابقه بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنایع و معادن از ابتدای سال‌۸۹ در ارائه مجوزهای ثبت سفارش به واردکنندگان محدودیت‌هایی اعمال کرد با این حال آمارهای گمرک تا فرودین ماه سال جاری گویای رشد واردات بود. اما در اردیبهشت‌ماه واردات به یکباره با افت ۴۲درصدی و در خرداد ماه با افت ۵۰ درصدی مواجه شده است. در این خصوص حمید‌صافدل رییس کل سازمان توسعه تجارت معتقد است که بیشتر ثبت سفارش‌های صورت گرفته در اواخر سال گذشته در فرودین‌ماه ترخیص شدند که این امر موجب شد تا در اردیبهشت و خردادماه اوراق کمتری در اختیار واردکنندگان باشد که این امر افت واردات طی دو ماه گذشته به همراه داشته است. وی تاکید می‌کند که علاوه بر کمبود اوراق ثبت سفارش، نوسان در صدور مجوز ثبت سفارش از سوی وزارت صنایع و معادن در سال گذشته نیز موجب شد تا در سال‌جاری با نوسان در روند واردات خودرو در ماه‌های مختلف مواجه باشیم.
جدا از اظهار نظرهای فوق، آمار گمرگ جمهوری اسلامی در خرداد ماه حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تا خرداد ماه، تعداد ۷ هزار و ۴۷ دستگاه خودرو وارد کشور شده، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۱۰ خودرو وارد کشور شده بود که آمارهای مذکور حکایت از افت ۴۰ در صدی خودرو در سال جاری دارد. همچنین در خرداد ماه گذشته تنها ۲ هزار و ۴۸۲ خودرو از مرزهای رسمی کشور گذر کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۴ هزار و ۱۲۷ خودرو به کشور ورود کرده از افت ۵۰ درصدی حکایت دارد.