به گزارش واحد مرکزی خبر ، آقای احمدی نژاد قرار است تا دقایقی دیگر با بالگرد عازم محل سد و نیروگاه کارون ۴ در استان چهارمحال و بختیاری شود.

قرار است با حضور رئیس جمهور مراسم جشن خودکفایی صنعت سد سازی ایران و افتتاح سد کارون ۴ به عنوان بزرگترین سد بتنی دوشهاب سلیمانی فارسانی قوسی ایران امروز برگزارشود.