سد کارون ۴ که ۲۳۰ متر ارتفاع دارد بلندترین سد دو قوسی کشور محسوب می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ این سد با هدف تنظیم آب رودخانه کارون به میزان ۷،۳ دهم میلیارد متر مکعب در سال ساخته شده است.

همه مراحل مطالعه، طراحی و اجرای آن به همت متخصصان داخلی انجام شده و دارای ۴ واحد نیروگاهی است که در مجموع هزار مگاوات برق تولید می کند.

آب ذخیره پشت این سد بیش از ۲ میلیارد متر مکعب است.

نوع بتن ریزی این سد نیز در خاورمیانه یک رکورد بوده به طوری که در سالهای ۸۷ و ۸۸ در سه نوبت ۶۲ هزار، ۸۲ هزار و ۸۹ هزار متر مکعب در ماه بتن ریزی شده است.

از دیگر ویژگی های ساخت سد کارون ۴ استفاده بهینه در مصرف سیمان بوده که در مجموع ۴ و نیم میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

اعتبار مصوب این طرح نیز ۱۲۸۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۹۷۰ میلیارد تومان آن هزینه شده است.

این سد ۵ فروردین سال گذشته با حضور رئیس جمهور آبگیری شد.