محمدرضا رستمي كه از سال ۸۷ معاون ناشران بورس تهران بود و يكي از رسانهاي ترين مديران بازار سرمايه بشمار مي رفت از امروز از اين سمت خود استعفاء داد كه با موافقت مديرعامل شركت بورس (حسن قاليباف اصل) روبرو شد.

وی در گفت و گو بافارس دلیل این استعفاء را همکاری با بانک تجارت اعلام کرد و گفت: علت خاصی در این استعفاء دخیل نبود. فقط مقرر شده برای ادامه فعالیتم با مجموعه بانک تجارت همکاری داشته باشم.
به گفته رستمي معاون جديد نظارت بر ناشران و امور اعضاء شركت طي روزهاي آينده از سوي شركت بورس تعيين و اعلام ميشود.