مولوی عبد الفتاح خدمتی در برنامه "گذر و نظر" شبکه نور در یک فتوای عجیب اظهار داشت:" که دلیل شرعی برای پرداخت خمس وجود ندارد."

به گزارش جام نیوز، این فتوی در حالی بیان می شود که ما نسبت به پرداخت خمس در قرآن کریم آیه و دلیل قطعی داریم:

((واعلمو انما غنمتم من شی فان الله خمسه و للرسول و لذی القربی والیتیمی والمساکین وابن السبیل))
«بدانید هرگونه غنیمتی به دست آورید، خمس آن برای خدا و برای پیامبر و برای نزدیکان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان آن‌هاست.» سوره مبارکه انفال آیه ۴۱.
حال دادن خمس با این نص صریح چگونه برای علمای عامه مورد شبه واقع شده است.
شاید این ادعا انجام بگیرد که غنیمت فقط در زمان جنگ منظور بوده است.
در پاسخ گفته می شود که از روایات شیعه و سنی استفاده می شود منظور از غنیمت مطلق آن چیزی است که به دست می آید و طبق آیه شریفه چون یتیم و ابن السبیل در زمان حاضر نیز وجود دارند پس مدیریت این وجوهات نیز نباید تعطیل شود و این مسئولیت از نظر علمای شیعه به دست مجتهد جامع الشرایط انجام می پذیرد. که طبق روایات صحیحه بخشی از این خمس سهم سادات بوده و بخش دیگری نیز در جهت ترویج دین مبین اسلام هزینه می شود.

اما علمای وهابیت باید جواب گو باشند که یک دهم مال التجاره ای را که اخذ می کنند بر چه مبنایی گرفته و چگونه آن را صرف می کنند؟!