به گزارش افکار،محمد رويانيان در گفتوگو با ايسنا افزود: طرح منطقهاي شدن اختصاص سهميه بنزين به تاکسيها در ستاد هدفمندي يارانهها تصويب شده و به زودي اجرايي ميشود.

وی خاطرنشان کرد: مرحله اول این طرح برای مناطق گرمسیری و شهر تهران پیش‌بینی شده و مرحله بعدی آن شامل تاکسی‌های برون شهری خواهد شد که این دو مرحله به صورت همزمان اجرایی خواهد شد.

رويانيان افزود: در اين طرح نرخ عرضه بنزين تغييري نخواهد داشت و مقدار حداکثر و حداقل آن در مناطق مختلف به زودي اعلام ميشود.