به گزارش واحد مرکزی خبر، علی عسکری در حاشیه بازدید از طرح دریافت اظهار نامه مالیاتی صاحبان وسایل نقلیه در اداره پست شهرری گفت: مالیات مودیان در مقایسه با مدت مشابه پارسال هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است.

وی درباره خود اظهاری مالیاتی مودیان افزود: پارسال ۱۳۰ هزار اظهار نامه مالیاتی تا پایان ۳۱ تیر تحویل شد و امسال با استقبال مودیان تا دیروز ۱۹۵ هزار اظهار نامه در سایت امور مالیاتی ثبت شده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به تسلیم اظهار نامه مالیاتی صاحبان وسایل نقلیه در اداره های پست گفت: به علت مراجعه و ازدحام فراوان مردم برای تسلیم اظهار نامه ها به دفاتر امور مالیاتی قرار شد در مرحله نخست، اظهار نامه صاحبان خودروها به اداره های پست و پیشخوان دولت محول شود و در مرحله بعد صنوف دیگر هم واگذار شود.

عسکری درباره دریافت مالیات از واحد های مسکونی خالی گفت: وزارت مسکن لایحه ای را در این باره در دست اقدام دارد که با روشن شدن نتایج آن، سازمان امور مالیاتی آن را اجرا می کند.