فرشاد مومنی گفت: استانداردهایی که توسط سازمان های بین المللی مطرح می شود، به شکل طبیعی بیش از آنکه ناظر بر شرایط و واقعیت ها و ویژگی های خاص کشورهای در حال توسعه باشد، ناظر بر شرایط و مسائل کشورهای پیشرفته صنعتی است و طبیعتا سازمان بین المللی کار هم از این قاعده مستثنی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با خبرآنلاین در خصوص رفع مشکل شبهه به وجود آمده در مورد تعریف نرخ بیکاری پیشنهاد داد: پنج متغیر کنترلی بیکاری مواردی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، وضعیت فقر و نابرابری، میزان پرونده های جدید تشکیل شده در سازمان تامین اجتماعی و میزان واردات کالاهای قابل تولید در داخل است.

وی افزود: اشتغال مثل یک کالایی که ما به ازای مادی داشته باشد و فقط با پول بتوان آن را ایجاد کرد، نیست همچنین باید بحثدرباره اشتغال و بیکاری را از مدار سیاست زده فعلی به مدار کارشناسی و دانشگاهی منتقل کنیم.

استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: رویکردهای رفوگرانه و جزیی نگر در شرایط فعلی به هیچ وجه چاره ساز نیست.

مومنی خاطر نشان کرد: موسسه مطالعات دین و اقتصاد آمادگی راستی آزمایی شغل های ایجاد شده را دارد.