مدیر اجرایی شرکت نفتی توتال فرانسه با انتقاد از تحریم های نفتی علیه ایران اعمال این گونه تحریم ها را به ضرر مردم عادی دانست و آن را اشتباه خواند .
به گزارش خبرگزاری فرانسه، " کریستف ده مارگرین " مدیر اجرایی شرکت توتال فرانسه با اشاره به این مطلب افزود: با این حال شرکت توتال برای احترام به قوانین بین المللی و در راستای هماهنگی با تحریم های اعمالی آمریکا و اتحادیه اروپا عرضه بنزین به ایران را متوقف کرده است.
وی که روز جمعه در یک کنفرانس اقتصادی در فرانسه سخن می گفت، افزود: " من معتقدم این تحریم ها اشتباه است. تحریم ها به ضرر مردم(ایران) است. این روزها خیلی چیزها سیاسی شده است ".
این مقام شرکت توتال افزود: " ما معتقد نیستیم که تحریم عرضه فرآورده های نفتی راه مناسبی برای حل و فصل مشکلاتی باشد که ماهیت آنها سیاسی است ".
مدیر اجرایی شرکت توتال با اشاره به اینکه این شرکت در اولین فرصت مناسب بار دیگر عرضه بنزین به ایران را از سرخواهد گرفت افزود که مخلوط کردن موضوعات مدنی و سیاسی اشتباهی محض است.
با وجودی که در تحریم های شورای امنیت ملل متحد سخنی از تحریم عرضه بنزین و دیگر فرآورده های نفتی به میان نیامده، اما آمریکا و اتحادیه اروپا طی تحریم هایی جداگانه و یکجانبه ای با فشار به شرکت های نفتی خود آنها را از معامله با ایران بر حذر داشته اند.
شرکت توتال هفته گذشته اعلام کرد که فروش بنزین به ایران را در چارچوب تحریم های اعمالی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا متوقف کرده است.
سخنان این مقام شرکت توتال نشان می دهد که این شرکت نفتی و دیگر شرکت های مشابه تحت فشار سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا مجبور به چنین تصمیم گیری هایی شده اند.
شرکت توتال در دهه ۱۹۹۰ نخستین شرکت غربی بود که پس از اعمال تحریم های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران، با انعقاد قرار دادهای نفتی با ایران، مخالفت خود را با این قبیل تحریم های یکجانبه اعلام کرده بود.