در نامه اي كه شوراي هماهنگي بانكها به تمامي بانكها ابلاغ كرده است، اعلام شد ساعت كار بانكها در تهران از فردا به مدت نيم ساعت ديرتر آغاز مي شود.

به گزارش فارس، در این نامه آمده است: با توجه به مصوبه هیات دولت ساعت کاری واحدهای بانک در تهران و شعب تابعه مدیریتهای شعب مناطق تهران برای یک دوره آزمایشی سه ماهه از فردا پنج شنبه اول مهر به شرح زیر تغییر می کند.

بر این اساس ساعت کار کارکنان بانکها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت از ۷.۵ تا ۱۵ و پنج شنبه ها از ساعت ۷.۵ تا ۱۴ خواهد بود. پیش از این ساعت کار کارکنان بانکها روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷ تا ۱۴ و ۳۰دقیقه و پنج شنبه ها ۷ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه بوده است.

بر اساس نامه شورای هماهنگی بانکها ساعت کار جدید برای ورود مشتریان به شعب از شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۴ و ۳۰ دقیقه و پنج شنبه ها ۸ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه است. پیش از این ساعت ورود مشتریان شنبه تا چهارشنبه ۷.۵ تا ۱۴ و پنج شنبه ها ۷.۵ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه بوده است.
بر این اساس شعب کشیک بانکها نیز موظف به ارائه خدمات تا ساعت ۴.۵ بعدازظهر هستند.