به گزارش ايسنا، در تازهترين بررسي انجام شده درباره وضعيت کيفي خودروهاي سواري داخلي، خودرو تينا - محصول شرکت نيسان که در پارس خودرو مونتاژ ميشود، توانست در خردادماه با کمترين امتياز منفي رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. از اين خودرو در دو ماه نخست امسال تنها ۱۱۲ دستگاه از پارس خودرو مونتاژ شد.

رده‌های دوم و سوم جدول کیفیت خودروهای سواری داخلی نیز به خودرو دیگر شرکتهای ژاپنی یعنی نیومزدا۳ و نیسان ماکسیما اختصاص یافت.

اما در پایین این رده‌بندی نام خودروهایی مانند سایپا X۱۳۱ پارس خودرو، سایپا X۱۳۲، پژو روآ سال، سایپا X۱۳۱ و MVM ۱۱۰ به چشم می‌خورد.

در خرداد امسال در مجموع ۲۲ مدل خودروی سواری مورد ارزیابی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران قرار گرفتند که از بین آنها ۱۲ خودرو در سطح خیلی خوب و ۱۰ خودرو در سطح خوب ارزیابی کیفی شدند.

در بخش فنربندی، تعلیق و فرمان MVM۵۳۰ بیشترین نمره منفی را گرفت. در بخشهای موتور و انتقال قدرت نیز مدل دیگر MVM یعنی MVM۱۱۰ حائز بیشترین نمره منفی شد.

در بخش تجهیزات الکتریکی، سایپا X۱۳۱ بدترین وضعیت را داشت. در بخشهای تزئینات داخلی و خارجی و صداهای غیرعادی پژو روآ سال بالاترین منفی را بدست آورد. در بخش بدنه، سایپا X۱۳۱ پارس خودرو بدترین وضعیت را داشت. خودرو سایپا X۱۳۱ در بخش نفوذ آب بیشترین نمرات منفی را کسب کرد و سایپا X۱۳۲ نیز در بخش رنگ حائز بیشترین نمره منفی شد.

* * کاپرا، صدرنشین وانت‌ها

اما در گروه وانت در خرداد ماه امسال در مجموع هفت مدل خودرو مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند که در این بین دو مدل در سطح خوب، یک مدل در سطح قابل قبول و سه مدل نیز در سطح حداقل قابل قبول مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند.

در گروه وانت، وانت کاپرا صدرنشین شده و وانت مزدا تک کابین، وانت شوکا، وانت پیکان تبریز، وانت دیزل زامیاد، وانت نیسان سی. ان. جی و وانت مزدا دوکابین رده های بعدی را به خود اختصاص دادند.

در بخش فنربندي، تعليق و فرمان وانت شوکا بيشترين نمره منفي را گرفت. در بخشهاي موتور و انتقال قدرت، تجهيزات الکتريکي، صداهاي غيرعادي و رنگ وانت پيکان تبريز بيشترين نمره منفي را کسب کرد. در بخش ترمز وانت ديزل زامياد حائز بيشترين نمره منفي شد. در بخشهاي تزئينات داخلي و خارجي، بدنه و نفوذ آب وانت مزدا دو کابين بدترين وضعيت را داشت.